in

Lindex alustab projektiga „WE Women by Lindex” võitlust soolise võrdõiguslikkuse eest tarneahelas

Sellel suvel alustab Lindex projekti „WE Women by Lindex” (MEIE, naised, Lindexilt), et võidelda soolise võrdõiguslikkuse eest tarneahelas ning luua võrdsemaid ja kaasavamaid töökohti. Projekt on osa Lindexi püüdlustest meie moeettevõtte ülemaailmsesse tarneahelasse kuuluvate naiste elu paremaks muuta.

Projekti „WE Women by Lindex” raames astub Lindex samme lõimimaks soolist võrdõiguslikkust ettevõtte tarnehaldussüsteemidega. Tarnijad saavad vajalikku koolitust ja toetust, et tagada soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimine äritegevuse kavandamisel, elluviimisel, järelevalvel ja hindamisel. Soolise võrdõiguslikkuse tagamise tulemuslikkust võetakse arvesse Lindexi tarnijahinnangutes.

„Just naised on need, kes hoiavad Lindexi äri käigus. Enamik tekstiilitöölistest, kes valmistavad meie rõivaid, on naised ja me oleme võtnud endale kohustuse nende elu paremaks muuta. Juba palju aastaid oleme tööliste kaasamise ja koolitamise kaudu püüdnud teha muudatusi oma tarneahelas. Nüüd lisame ülalt alla suunatud lähenemisviisi, millega soovime muuta tehaste juhtimis- ja juhatamisstiili naisi rohkem kaasavaks ja teadlikumaks soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimustest,” ütles Lindexi jätkusuutliku tootmise juht Anna-Karin Dahlberg.

„WE Women by Lindex” on kolmeaastane projekt, mis töötati välja Lindexi ja GIZ-i koostöö tulemusel, kaasates ka organisatsiooni BSR ja kohalikke vabaühendusi. Projekti alustatakse Bangladeshis 33 Lindexi tarnijaga. Projekti kaasatakse ka kümme Lindexi tarnijate hulka mittekuuluvat ettevõtet, et edendada projekti põhimõtete rakendamist Bangladeshis kõigi selle valdkonna ettevõtete hulgas.Projekti kaasatud tarnijatel on ligikaudu 82 000 töötajat ja üle poole neist on naised. Pikemas plaanis tahetakse projekti laiendada Lindexi kogu tarneahelale.